Họp Lớp “Ten Year Reunion” [Lớp 6032 – Học Viện Ngân Hàng]

0
90

UDIKA Team Building & Event
? Lần nào làm chương trình thì được cái thời tiết cũng ủng hộ ê kíp: Mưa gió lúc đi lúc tới xong thời tiết đẹp.
? Phải công nhận các anh chị ở lớp 6032 của học viện Ngân hàng tham gia các hoạt động vô cùng nhiệt tình đúng với chất sinh viên năm nào. Sau 10 năm gặp lại vẫn tưng bừng phấn khởi, vẫn những con người đó bạn bè gặp nhau vẫn nhớ lại những kỷ niệm thật tuyệt vời bên nhau.
??Không có ranh giới, không khoảng cách, chỉ có những tiếng cười và những cái ôm sau quãng thời gian xa cách lâu tới vậy.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

LEAVE A REPLY