Amazing Race “Hand In Hand,We Step Up” [ChildFund Việt Nam/2017]

0
98

? Có những giới hạn mà bản thân con người chúng ta chưa bao giờ khám phá hết được.

?
Có những con đường đi mà chúng ta chưa bao giờ được đặt chân tới.

?
Có những cuộc đua không bao giờ có vạch cuối.

?‍?‍?
Và sẽ chẳng bao giờ chúng ta đi được xa và chắc nếu chúng ta chỉ đi có một mình.
Và ở Serena Hotspring Resort Kim Bôi chúng tôi đã có cơ hội để thử thách vượt qua những giới hạn của bản thân trong chương trình amazing race 2017.#amazingrace2017

#childfund

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

LEAVE A REPLY