Chương trình Team Building “Kết Nối Thành Công” [NAM Á BANK]

0
128

Chương trình Team Building “Kết Nối Thành Công” của Ngân Hàng Nam Á được thực hiện bởi UDIKA Team Building & Event

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

 

LEAVE A REPLY