Chương trình TeamBuilding kết hợp Đào tạo Kỹ Năng [SC BANK ]

0
169

Ngày 14.08.2015, Cán bộ nhân viên nòng cốt của Ngân hàng SC Bank (Standard Chartered) đã tổ chức buổi đào tạo kết hợp teambuilding do Udika Team Building & Events 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

 

LEAVE A REPLY